Ostatnie komentarze


Szkoda, że przed napisaniem tej publikacji jej autor nie przeprowadził jakiejś kwerendy w źródłach, bo nie popełniałby w niej tylu istotnych błędów. Tak więc zainteresowanie nimi uczonych trwa nie od 150 lat, lecz od co najmniej 300. Największym ich propagatorem w Europie był w XVIII w. hrabia Fryderyk zu Anhalt (uczeń Woltera, krewny późniejszej carycy Katarzyny II), który odnalezione w Bartoszycach niekształtne posągi kazał miejscowemu kowalowi bardziej "uczłowieczyć", poprzez dodanie nakrycia głowy i włożenie w rękę rogu, by następnie uczynić z nich przedmiot zainteresowania turystów z całych Prus. Ich wizerunki, przeważnie sporządzane w Berlinie, widniały więc na porcelanie, fajkach itp. Dzięki sprzedaży tych przedmiotów graf Fryderyk zdobył pieniądze na wzniesienie w Bartoszycach budynku szkolnego w roku 1771. Szkoda, że wśród hipotez autora na temat przeznaczenia owych posągów nie znalazła się ta najbardziej prawdopodobna, czyli traktująca kamienne baby jako znaki graniczne. Jeszcze większa szkoda została wyrządzona brakiem konstatacji, że antropomorficzność ich kształtu oraz atrybuty pokazane na fotografiach są naśladownictwem dokonań bartoszyckiego kowala z połowy XVIII w. Trudno bowiem wyobrazić sobie, by kowal ten lub graf Fryderyk potrafili odgadnąć, jakie kształty będą dominowały w monolitach mających być odkryte dopiero za 200 lat!

„Baby pruskie”. Tajemnicze średniowieczne posągi [MAPA]
~ Gość: bartensteiner
Dokument, wskazujący Sokolnickiego, jako następcę Zaleskiego, wygląda autentycznie. Szczególnie pieczęć prezydenta nie budzi, żadnych wątpliwości. Myślę, że autentyczność dokumentu, była powodem marginalizowania tego dokumentu przez Radę Trzech.

Juliusz Nowina-Sokolnicki albo galimatias polskiej emigracji
~ Gość: Dominik Pardej
Dobra analiza postawy Argentyny.Mieszkam w Argentynie prawie 30 lat.Wróg zewnètrzny ich jednoczy.

O „Perfidnym Albionie”, bohaterskim Buenos Aires i bezlitosnej ekonomii
~ Gość: Jarosĺaw
@ Gość: Michał Świgoń
Problem w tym, iż nie wiem,, po której stronie przyczyna, skoro mam od dwóch przeglądarek taki sygnał:

https://histmag.org
Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web
Certyfikat zabezpieczeń przedstawiony przez tę witrynę sieci Web został wystawiony dla adresu innej witryny.
Problemy z certyfikatem zabezpieczeń mogą wskazywać na próbę oszukania Cię lub przechwycenia danych, które wysyłasz do serwera.
Zaleca się zamknięcie tej strony sieci Web i przerwanie przeglądania tej witryny sieci Web.
…………………………….
Podczas próby otwarcia zabezpieczonej witryny sieci Web w ...
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/931850
Certyfikat zabezpieczeń przedstawiony przez tę witrynę nie został wystawiony przez zaufany urząd certyfikacji.
Problemy z certyfikatem zabezpieczeń mogą wskazywać na próbę oszukania Cię lub przechwycenia danych, które wysyłasz do serwera.
Zaleca się zamknięcie tej strony sieci Web i przerwanie przeglądania tej witryny sieci Web.


Długie narodziny Polski
~ StP
Proszę spróbować skorzystać na miejscu z pomocy kogoś lepiej znającego się na komputerach, sam na odległość niestety nie dam rady pomóc, a serwis Histmaga normalnie i bez problemu działa setkom tysięcy odwiedzających nas ludzi. :) Na razie jeszcze old.histmag.org nie zamykamy, ale jest to konieczność i kwestia kilku tygodni/miesięcy.

Długie narodziny Polski
~ Gość: Michał Świgoń
@ Gość: Michał Świgoń
Bez olda nic się mi nie otwiera z Histmagu.

Długie narodziny Polski
~ StP
Co zyskało Królestwo Polskie na wybuchu powstania styczniowego 1863 ? Jedyną korzyścią było to że Rosyjski Car zlikwidował panszczyznę w KP. W Wielkim Księstwie Poznańskim panszczyznę zlikwidowano już w 1823 roku w zaborze Austriackim w 1848 ,2 lata po antyszlacheckim Powstaniu Chłopskim z 1846. Natomiast zacofana szlachta KP ani myślała zrezygnować ze swoich przywilejów. Już w 1830 roku w KP sejm przedstawił propozycję likwidacji panszczyzny ,na która to propozycje zgody nie wyraziła tępa i zacofana szlachta. Powstania zarówno listopadowe jak i styczniowe nie były Powstaniami Narodowymi ,tylko buntami części szlachty i części mieszczan udział chłopów był w nich marginalne ,bo co im poza dalszym odrabianiem panszczyzny mogła oferować szlachta ? Dopiero zaborcy zlikwidowali ten przeżytek władzy szlachty nad chłopami i wtedy okazało się że szlachta bez pomocy darmowej pracy chłopów nie potrafi gospodarować swoim majątkiem. Rok 1863,był początkiem końca istnienia tej pasożytnicze grupy społecznej ,która doprowadziła do rozbiorów RON - szlachty. Próba wywołania kolejnego powstania przeciwko Rosji w roku 1914 ,przez agenta Austro-Węgier i Niemiec - Stefana 2 ,skończyła się niepowodzeniem ( wymarsz 1 kadrowej z Krakowa do Kielc i z powrotem). Kto zyskał na powstaniu listopadowym - Belgia ,na Styczniowym - Prusy ,które w 1870 stworzyły Niemcy. Co stracili Polacy na wybuchu powstań ,wojsko ,sejm ,język polski w szkolnictwie i urzędach ,możliwość sprawowania urzędów przez polaków ,konstytucję ,preferencyjne cła na handel z Rosją ,odrębność administracyjną. Branka do Rosyjskiej armii była skutkiem przegranego powstania listopadowego 1830 ,i likwidacji Polskiego Wojska ,które stacjonowalo na terenie Królestwa Polskiego. Dzięki powstaniu listopadowej i likwidacji Polskiego Wojska ,Polacy byli wcielenie do armii Rosyjskiej i walczyli na chwałę Cara w jego zaborczych wojnach. To powstańcy listopadowa ponoszą odpowiedzialność za Brankę do Rosyjskiego wojska po roku 1831. Natomiast dzięki powstaniu styczniowemu ,wiele polskich miast straciło prawa miejskie ,wprowadzono administracyjny podział na gubernie tak jak w Rosji ,urzędowy język Rosyjski ,natomiast Królestwo Polskie stało się Priwislanskim Krajem. Przy tych wszystkich porażkach ,zesłanie głupiej szlachty na Syberię to najmniejszy problem.

Powstanie styczniowe – przyczyny wolnościowego zrywu
~ Gość: Anonim
https://histmag.org/dlugie-narodziny-polski-13140/ :) Podobnie w przypadku komentarzy pod innymi materiałami - należy usunąć "old." z adresu, by przejść na właściwy serwis.

Długie narodziny Polski
~ Gość: Michał Świgoń
Co stało sie z jego pracami? Czy smierc generała Kaliskiego i premiera Jaroszewicza maja coś ze soba wspolnego/

Bomba Kaliskiego – polskie badania termojądrowe
~ Gość: gosc
Uzupełniając moją poprzednią wypowiedź trzecią kluczową kwestią było - jak zachowa się Stalin wobec Polski w razie najazdu niemieckiego.
Pakt Ribbentropp-Mołotow zawarty pod koniec sierpnia wraz z jego tajnymi protokołami przesądzał sprawę.
Reasumując w trzech kluczowych dla decyzji o prowadzeniu wojny z Niemcami w 1939 r. kwestiach tj:
- realnej ocenie własnych możliwości (kolosalna przewaga technologiczna Wehrmachtu nad armią Polską) oraz przygotwaniu jak najlepszego planu operacyjnego przeciw Wermachtowi (skoro wiedziano gdzie skoncentrują się główne uderzenia niemieckie i jakie są z grubsza te siły - sama 10 armia stanowiąca trzon grupy armii "Południe" posiadała kilkanaście związków taktycznych w tym kilka dywizji pancernych, zmotoryzowanych i lekkich wsparte potężną flotą lotniczą. Zgodnie z zasadą ergonomii sił trzeba było za plecami w jak najbliższym sąsiedztwie armii Kraków, Łódź i Modlin ustawić silne odwody - co najmniej po kilka dywizji, które w momencie przyjęcia na siebie impetu uderzenia niemieckiego w dniach 2-3 września po 1-2 dniach mogły już wejść do walki i zluzować formacje tych armii umożliwiając im sprawny odwrót i przegrupowanie na nową linii obrony - tego zabrakło w planie Rydza-Śmigłego a wynikało to z błędnej oceny intencji Hitlera, który nie zamierzał zająć tylko prowincji przygranicznych ( Pomorze, Śląsk) ale poszedł na całość czyli chciał całkowicie pokonać Polskę.
- ocenie czy nasi "sojusznicy" rzeczywiście przyjdą nam z pomocą
- co zrobi ZSRR
W tych trzech kluczowych kwestiach Polacy przyjęli błędne założenia - nie przewidzieli tego, byli naiwni trudno ocenić.
Wielu z nas zadaje sobie pytanie jak zachowałby się Józef Piłsudski wobec takiego, rzeczywiście tragicznego w 1939 r. położenia polityczno-militarnego Polski, czy może w latach 1935 - 1939 prowadziłby inną politykę, która nie musiała Polski w 1939 r. doprowadzić na skraj przepaści...

Wrzesień 1939: jak rzeczywiście bili się polscy żołnierze?
~ Gość: Jaceans
@ Gość: Jb
Nikt, nawet na WUML, nie ośmielił się jasno stwierdzić, iż w Kongresówce tzw. poczucie narodowe na przełomie XIX/XX w. było tragiczne. Za Polaków uważała się tylko dawna szlachta i ta część mieszczaństwa (wiadomo jakiego pochodzenia), która się spolonizowała i w sporej części pozowała na polską szlachtę. Wieś Królestwa - w przeciwieństwie do Poznańskiego i sporej części Galicji - pozostawała w stanie pewnej martwoty narodowościowej, rodzaju "tutejszości". I niech nikt nie zaprzecza. Jeszcze w końcu 1939 r. późniejszy prof. Wyka bywając we wsiach leżących niedaleko na północ od Krzeszowic, ale już w Kongresówce, słuchał ze zdumieniem, iż wojnę (tj. Wrzesień) przegrali Polacy - znaczy nie my "tutejsi".
I właśnie z niezrozumienia powyższej sytuacji nie mogę przyjąć argumentacji o "powstaniu narodowym 1905 -07". Wtedy w Kongresówce daleko było jeszcze do narodu. Zresztą, jak mógł on istnieć w warunkach powszechnego (badali Niemcy w 1916 - 17 roku i potwierdziły się dawniejsze dane carskie) ok. 80% analfabetyzmu, powszechnej niewiedzy o tym, iż mogą oni, to jest chłopi, mieć jakiekolwiek prawa polityczne. Potwierdziło się to szybko, bo już w 1920 roku. Na wsi dawnej Kongresówki odzew na hasło bronienia ojczyzny był słaby o ile nie słabiutki.

Wielowymiarowa rewolucja 1905 roku
~ Gość: Marek Baran
@ Gość: YNI
O tak właśnie, bzdura powtarzana przez absolwentow WUMl. Zero meritum tak ich tam uczyli i dlatego poszli na smietnik historii. W 1905 byla reakcja slaba na wojne z Japonia. Owszem byly hasla robociarskie ale to byla przynęta dla glupiego robociarza. Zawsze sie tak robi (vide 1980) Robotnik i chlop są za glupi żeby walczyć o niepodległość. Jednemu wystarczy kilka morgow ziemi, drugiemu pół litra wódki plus kotlet. Wykorzystuje się ich obiecując powyzsze ale to nie jest rewolucja

Wielowymiarowa rewolucja 1905 roku
~ Gość: Jb
Zrobiłem to od razu.

Długie narodziny Polski
~ Gość: sławomir ambroziak
@ Gość: Michał Świgoń

- Otwieram właśnie Histmag.org i... co dalej? Który link uruchomić i jaka stronę otworzyć?

Długie narodziny Polski
~ StP
@ Gość:
- A czy, doktorze Uk, nie mógłbyś nie-Ukowi podać link lub cytat wypowiedzi mojej o rozgraniczeniu "Polski" i "Ukrainy w I połowie III tysiąclecia przed Chr.?
Prof. M.Parczewski napisał: Początki kształtowania się polsko-ruskiej rubieży etnicznej w Karpatach: u źródeł rozpadu Słowiańszczyzny na odłam wschodni i zachodni, Kraków 1991. Ale w niej jest o pograniczu biegnącym międzyrzeczem Wisłoki i Wisłoka na Podkarpaciu i dalej między Chełmem a Lublinem. Ale to nie ten czas, czas Piastów i Rurykowiczów. A właściwie autorowi chodzi o rozgraniczenie archeologiczne ludności polsko-ruskiej w X-XI w. To nie TO!

Długie narodziny Polski
~ StP