Ostatnie komentarze


@ Sławomir Ambroziak
- - Powstanie "Genotypu" słowiańskiego na pewno nie ma daty. Wspólnoty językowe powstawały raczej ewolucyjnie. Ogólnie mówiąc, kultura ceramiki sznurowej, czyli wspólnota późnego (po odłączeniu się tocharskiego i anatolijskich) PIE, rozczłonkowała się geograficznie na olbrzymiej przestrzeni, na grupy rodowe, które na skutek samodzielnego rozwoju i odmiennych warunków otoczenia językowego ewoluowały każde po swojemu.
Na tej zasadzie w części PIE zapewne na północ od Karpat wyłonił się język bałtosłowiański czy bałtoslowianskoaryjski. Od niego jakaś część odłączyła się i wyemigrowała jako Balt-CWC na północ; jej starożytnym świadkiem jest Spiginas2. Na początkku brązu udała się tam jeszcze jedna migracja, której starożytnym świadkiem jest Est-BA w Estonii (i Łotwie). Podobnie stało się z Fatianowcami (Z93), a troszkę później także z pit-CWC kulturą Chłopice-Wesele: protomierzanowicką i protonitrzanską. Przy udziale wschodniej części k. unityckiej poza Karpatami stworzyła jakoś praczeskosłowacki język. A reszta tego ludu na północ od Karpat i na Wyżynie Małopolskiej w kulturze Mierzanowickiej i przy częstym kontakcie z ludnością trzciniecką-bałtycką oraz wschodniego areału kultury łużyckiej, później pomorskiej, kreowała zręby język prasłowiańskiego. Żadna genetyczna "różnorodność" nie wchodziła tu w rachubę. Liczą się fakty.

Długie narodziny Polski
~ StP
B.ciekawe relacje z tych tragicznych wydarzeń w Zatoce Lubeckiej zawarł w swojej książce jeden z uratowanych śp.pan Stanisław Osika /ojcieC mojej koleżanki/ w książce „DROGA”..
Sopot Dn.16.10.20

Zbrodnia w Zatoce Lubeckiej
~ Gość: Relacja jednego z uratowanych w zatoce Lubeckiej..
@ Gość: Marek Baran https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-wdrozeniowa-lub-artystyczn.html?utm_source=Histmag.org&utm_medium=article-21447 a następnie trzeba kliknąć w "Laureaci nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne za rok 2019 oraz działalność naukową i wdrożeniową - wyróżnieni w roku 2020". Ten link jest podany w materiale.

Dr Tomasz Leszkowicz laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską
~ Magdalena Mikrut-Majeranek Redaktor Histmaga
Byłoby fajnie dowiedzieć się z recenzji czegokolwiek o (hipo)tezach stawianych przez autora, wnioskach wyciąganych z przebadanego materiału.

Roman Gieroń – „Półmrok. Procesy karne w sprawie przestępstw okupacyjnych…” – recenzja i ocena
~ Gość: Seczen
Stanisławie, nie ma znaczenia, gdzie powstał genotyp prasłowiański we wczesnej epoce brązu, jeżeli faktycznie powstał w tym czasie. Ważne, skąd się rozchodził na przełomie starożytności i średniowiecza, wnosząc do populacji słowiańskich stosunkowo duży odsetek przodków wywodzących się ze stosunkowo niewielkiej populacji, która rozprzestrzeniła się na dużym obszarze geograficznym.

Na taki genotyp prasłowiański pasuje najlepiej uśredniony genom słowacki, z którym wiążą się również niektóre genomy polskie, czeskie, serbołużyckie, węgierskie, słoweńskie, chorwackie i ukraińskie, gdyż leży on w centrum zakresu słowiańskiej zmienności genetycznej. Tylko taki genom, wnosząc domieszkę do genomu litewskiego, daje genom wschodniosłowiański, wnosząc do niemieckiego - zachodniosłowiański, a wnosząc do greckiego - południowosłowiański. I z tego faktu właśnie wnioskuję, że genetyka zdaje się potwierdzać lokalizację kolebki prasłowiańskiej, wskazywaną przez Jordanesa i Nestora na obszarze pomiędzy Dunajem a Wisłą.

Długie narodziny Polski
~ Sławomir Ambroziak
Zdumiewająca zbieżność marzeń radykalnych trockistów i polskich antykomunistów. I jedni, i drudzy pragnęli wybuchu trzeciej wojny światowej, oczywiście z użyciem broni jądrowej - i w tej wojnie widzieli szansę na spełnienie swoich oczekiwań. Jak to szło? "Jedna bomba atomowa - i wrócimy znów do Lwowa". Albo: "Truman, Truman - spuść ta bania, bo już nie do wytrzymania".

Juan Posadas czyli piłkarz, który został kapłanem wojny termojądrowej i następcą Trockiego (cz. 1)
~ Gość: Komar
Trochę mnie dziwią ciągłe zachwyty nad służbami specjalnymi okresu międzywojennego, zważywszy, że nie odniosły jakichkolwiek sukcesów na kierunku wschodnim. Czy wyniki ich pracy przyczyniły się do podniesienia bezpieczeństwa II RP? Każdy może sobie sam na to pytanie odpowiedzieć......

Ryszard Oleszkowicz – „Kontrwywiad kresowy” – recenzja i ocena
~ Gość: państwowiec
@ Sławomir Ambroziak
Często, Sławomir, piszesz odwrotnie niz trzeba.
Otóż jeżeli Słowacy mają "węższy zakres zmienności", to znaczy, że zadziałał efekt założyciela. Oznacza to, że oni z Małopolski, z kultury protomierzanowickiej, mają tylko nieliczne gałązki R1a.
To świadzy, że nie my, lecz oni pochodzą od nas. Oni tak wiedzą.

Długie narodziny Polski
~ StP
@ StP

Dlatego najciekawsze są chyba badania segmentów IBD. Teraz są już dostępne proste programy. Popróbuj coś w tym kierunku, bo może Ci wyjdzie, jak koledze Vlahowi, że jesteś potomkiem osobnika żyjącego w tym samy miejscu przed kilkoma tysiącami lat.

Długie narodziny Polski
~ Sławomir Ambroziak
@ Sławomir Ambroziak
Z tym źródlerm domiedszek jest tak, jak z naszym neolitem (EEF). Możemy go miec wprost znad z Basenu Dunaju, ale także z Badenu. Albo także od amforowców, którz z kolei mają neolit z Iberii, a ta z kolei z Basenu Dunaju... :)
I bądź tu człowieku mądry!

Długie narodziny Polski
~ StP
@ StP

Teoretycznie miałoby to pokazywać źródła domieszek.

Długie narodziny Polski
~ Sławomir Ambroziak
@ Gość: Marek Baran Autorka się nie nadąsa :) Dziękuję za komentarz i uwagę krytyczną.

Łubieńscy herbu Pomian - rodzina biskupów, żołnierzy i polityków
~ Magdalena Mikrut-Majeranek Redaktor Histmaga
Prezentacja książki dobra, lecz dla mnie pewnym zgrzytem jest "herbu Pomian" w tytule - pretensjonalne. Tym bardziej, iż opowiadający o niej p. Maciej nie wspomina o herbie ani słowem.
Pewnie się Autorka nadąsa, ale jest dalszy ciąg zjawiska, które przejawiło się w nazwaniu tak w pewnym mieście powiatowym ulicy mianem "Prymasa Tysiąclecia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego" . Niby ładnie!

Łubieńscy herbu Pomian - rodzina biskupów, żołnierzy i polityków
~ Gość: Marek Baran