Przemysław Stępień

Ur. 1983 r., historyk, kierownik Oddziału Martyrologii Radogoszcz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Zajmuje się problematyką działań komunistycznego aparatu represji przeciwko Kościołowi, podziemiu niepodległościowemu i opozycji demokratycznej PRL. Autor książki pt. Pomoc kościoła łódzkiego dla represjonowanych i ich rodzin w okresie stanu wojennego (1981-1983), Łódź 2009. Przygotowuje dysertację doktorską dotyczącą działalności Julii Brystygierowej w aparacie bezpieczeństwa.

Ostatnie teksty użytkownika
2017-11-15 10:00
Marta Marcinkiewicz – „Ośrodki odosobnienia 1981-1982. Wierzchowo Pomorskie, Jaworze, Darłówek i Głębokie” – recenzja i ocena
Już niedługo kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Książka Marty Marcinkiewicz zachęca do nieoczywistej refleksji nad tym, co wydarzyło się 13 grudnia 1981 r. i w kolejnych miesiącach.
2010-12-28 22:45
Betlejem i Jerozolima Jezusa Chrystusa w obiektywie
Betlejem i Jerozolima. Miasta, oddalone zaledwie o kilka kilometrów, uważane są za jedne z najważniejszych miejsc chrześcijaństwa. Związane ze narodzinami, życiem i śmiercią Jezusa z Nazaretu gromadzą
2007-07-16 19:00
Tadeusz Isakowicz-Zaleski — „Księża wobec bezpieki” – recenzja i ocena
Są książki, które na długo przed wydaniem budzą ogromne kontrowersje i liczne dyskusje. Jedną z nich jest praca ks. Isakowicza-Zaleskiego _Księża wobec bezpieki_.
2006-10-13 09:00
„Byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”
Kościół w okresie PRL-u był swoistą legalną opozycją, z której istnieniem PZPR musiała się pogodzić. Tak było też w okresie stanu wojennego. Przez Kościół rozchodziła się pomoc dla represjonowanych i