Jan Olaszek

Doktor historii, pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN, członek Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności”. Autor książek Rewolucja powielaczy (2015) i Nieliczni ekstremiści (2010). Zajmuje się historią opozycji w PRL.

Ostatnie teksty użytkownika
2020-07-23 14:00
Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny NSZZ „Solidarność”
Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny NSZZ „Solidarność” było jednym z największych i najdłużej działających tajnych porozumień zakładów pracy w Warszawie w latach osiemdziesiątych. Działali w nim lud
2016-04-19 14:50
„Jerzy Giedroyc – Jan Józef Lipski, Listy 1957-1991” - oprac. Ł. Garbal - recenzja i ocena
Wydanie korespondencji pomiędzy postaciami takiego formatu jak Jerzy Giedroyc i Jan Józef Lipski nie wymaga szczególnego uzasadnienia. Chociaż ukazało się już wiele tomów listów z archiwum pierwszego
2014-12-02 21:15
„Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej KOR” – recenzja i ocena
Dzieje KOR są dość dobrze znane, jednak sygnowane przez komitet dokumenty mogą wiele powiedzieć nowego nie tylko o historii opozycji demokratycznej, ale też o życiu Polaków w latach siedemdziesiątych.
2013-07-22 08:30
Propaganda stanu wojennego
Trzydzieści lat mija dziś od zniesienia stanu wojennego. Komunistyczna propaganda stanu wojennego to ogromnie wdzięczny temat dla badaczy.
2012-04-17 09:00
Tomasz Ceran - „Świat idei Jacka Kuronia” – recenzja i ocena
Książka Tomasza Cerana jest ważnym krokiem w kierunku przybliżenia ideowej formacji jednego z najważniejszych przywódców opozycji: Jacka Kuronia.