Paweł Sztama

Doktorant UMCS w Lublinie, pracownik Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie. Interesuje się historią organów bezpieczeństwa krajów Bloku Wschodniego i historią wojskową. Autor biografii gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila". Miłośnik biegania, gór, Gruzji, literatury, piłki nożnej oraz podróży.

Ostatnie teksty użytkownika
2021-02-26 17:39
„Krwawa Luna” przed II wojną światową
Julia Brystiger swoją działalnością w komunistycznym aparacie bezpieczeństwa zapracowała na przydomek „Krwawa Luna”. Jaki był przebieg jej kariery w ruchu komunistycznym przed II wojną światową?
2020-09-10 00:09
Obrona Wizny: Raginis kontra Guderian
Obrona Wizny, ufortyfikowanej pozycji blokującej przeprawę przez Narew, była jednym z najbardziej heroicznych epizodów Września 1939 roku. Jak doszło do tych walk i dlaczego Polakom udało się zablokow
2020-09-09 09:00
Norman M. Naimark – „Ludobójstwa Stalina” – recenzja i ocena
Co nowego jeszcze można napisać na temat zbrodniczej polityki Stalina? Stosunkowo niewielka objętościowo praca Normana Naimarka proponuje nieco inne ujęcie tej problematyki. Czy warto po nią sięgnąć?
2020-06-10 09:18
Armia Konna na froncie polsko-bolszewickim
Zwycięska wojna polsko-bolszewicka należy do najświetniejszych sukcesów polskiego oręża. Wśród najsłynniejszych oddziałów tej wojny znajduje się bolszewicka Pierwsza Armia Konna.
2020-02-24 00:07
August Emil Fieldorf „Nil” - dzieje powojenne
24 lutego 1953 roku zamordowano ostatniego dowódcę Kedywu Armii Krajowej. August Emil Fieldorf był jednym z wielu bohaterów AK, którzy powstanie nowej Polski przypłacili życiem. Jak wyglądały dzieje