Skromny_uczeń_Profesora_Kostrzewskiego
Ostatnie komentarze użytkownika
@ StP

"In the vicinity" autorzy artykułu rozumieli inkluzywnie, tj. nie wykluczając samej Ukrainy, a nawet traktując ją (zwłaszcza część prawobrzeżną) jako miejsce najbardziej prawdopodobne.
Dowodem tego dołączona mapka, gdzie strzałka sygnalizująca migrację wychodzi właśnie z terenu Ukrainy.

Długie narodziny Polski
~ Skromny_uczeń_Profesora_Kostrzewskiego
Każda większa populacja składa się z mniejszych izolowanych względem siebie rozrodczo. W takich małych populacjach działa dryf (szczególnie silnie na uniparentale) powodujący, że pula (zwłaszcza uniparentalna) zmierza w nich do uniformizacji (jeden rodowód - zwykle najczęstszy - z czasem wypiera wszystkie inne, a wówczas sam nie może być już wyparty (chyba że z zewnątrz domiesza się nowy albo populacja wyginie). W skali całej metapopulacji jednak utrzymuje się równowaga, bo dryf w tych poszczególnych małych populacjach przebiega różnokierunkowo.

W skali dużej metapopulacji gwałtowne, szybkie ekspansje jednych uniparentali na niekorzyść innych w zasadzie nie są możliwe do wyjaśnienia z odwołaniem jedynie do czynników biologicznych.

Długie narodziny Polski
~ Skromny_uczeń_Profesora_Kostrzewskiego
Bratnia eksterminacja c.d.:

https://eurogenes.blogspot.com/2020/07/on-exotic-origins-of-hungarian-arpad.html?showComment=1594222671831#c1954994919809827732

Długie narodziny Polski
~ Skromny_uczeń_Profesora_Kostrzewskiego
Stanisławie, H14a jest dzisiaj rzadkie w Europie północnej i środkowej, zatem racjonalnie będzie przyjąć, że rzadkie było i w przeszłości. Pula mtDNA ewoluuje innym rytmem niż pula Y-DNA. Odrębnych haplotypów mtDNA o odpowiednim wieku w populacji polskiej jest znacznie więcej niż ich dotąd znaleziono w próbkach kopalnych z Polski i terenów ościennych. Jednak H14a u nas istnieje, i skądś się musiało wziąć. Droga z Bliskiego Wschodu przed wczesnoneolityczne kultury naddunajskie do pucharów lejkowatych lub amfor kulistych jest najbardziej racjonalnym podejściem do problemu - później nie było już dobrze udokumentowanych dużych migracji z Azji Mniejszej do Europy Środkowej.

Długie narodziny Polski
~ Skromny_uczeń_Profesora_Kostrzewskiego
@ kamyk

To jest mapka z Internetu. Archi do niej dodał trzy owale i strzałkę.

A przytoczony komentarz cokolwiek niegramatyczny z anglistycznego pktu widzenia.

Długie narodziny Polski
~ Skromny_uczeń_Profesora_Kostrzewskiego