Opublikowano
2016-11-10 16:04 (akt. 2020-11-10 20:25)
Licencja
Wolna licencja

11 listopada 1918 i odzyskanie niepodległości przez Polskę

Odzyskanie niepodległości przez Polskę nastąpiło po 123 latach niewoli. Jak do tego doszło? Czemu świętujemy 11 listopada 1918? Dlaczego kluczową rolę odegrał Józef Piłsudski? Tu znajdziesz odpowiedź na te i wiele innych pytań.


Odzyskanie niepodległości przez Polskę: zobacz też: Tematy Histmag.org - jeśli nie wiesz od czego zacząć!

Jak Polska odzyskała niepodległość? Droga do niepodległości 11 listopada 1918 i kształtowanie się narodu polskiego

Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku było ukoronowaniem całego szeregu różnorodnych działań polskich patriotów, które miały do tego doprowadzić. Jak wyglądała droga do niepodległości? Jak odzyskanie niepodległości wygląda na archiwalnych zdjęciach i jak można je przedstawić na mapach? O tym przeczytasz w poniższych tekstach!

Droga do niepodległości Polski – kalendarium i zdjęcia

Droga do niepodległości Polski: otworzył ją wybuch I wojny światowej, a zakończył… no właśnie, czy naprawdę był to 11 listopada?Czytaj dalej...

Odzyskanie niepodległości przez Polskę [MAPY]

W 1918 roku Polska wróciła na mapy Europy. Łączenie różnych ziem było jednak procesem skomplikowanym, a granice odrodzonej Rzeczpospolitej kształtowały się zarówno w walce, jak i w działaniach politycznych. Specjalnie przygotowane mapy pokazują, jak wyglądało odzyskanie niepodległości przez Polskę.Czytaj dalej...

Droga do niepodległości: Polacy (nie)Polacy

„Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami” – nad tymi słowami hymnu przechodzimy bezrefleksyjnie. Drugą zwrotkę śpiewamy zresztą rzadko. A przecież zawiera ona sedno dylematu przed jakim stanęli Polacy po utracie niepodległości: czy nasz naród jeszcze istnieje skoro państwa już nie ma?Czytaj dalej...

Droga do niepodległości: konstruowanie Nowopolaka

Rzeczpospolita Obojga Narodów była dla Polaków w okresie walki o niepodległość cnotą i przekleństwem - nosiła za sobą wspomnienie potęgi i dziedzictwo minionych pokoleń, jednocześnie była skalana upadkiem i grzechami, które mogły świadczyć o niezdolności do tworzenia własnego państwa. Polacy stanęli przed pytaniem, co zrobić ze swoją historią, myśląc o teraźniejszości i przyszłości.Czytaj dalej...

Ojcowie (i Matki) Niepodległości

Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty, Józef Haller – to jedni z najważniejszych patriotów walczących o polską niepodległość nazywani często Ojcami Niepodległości. Ale nie tylko oni walczyli o polską niepodległość. Ba, nie tylko mężczyźni o nią walczyli. Ich sylwetki, ale nie tylko przedstawiamy w poniższych tekstach.

Józef Piłsudski – walka o niepodległość i przewrót majowy

Józef Piłsudski to niewątpliwie jedna z najważniejszych postaci, której zawdzięczamy odzyskanie niepodległości w 1918 roku oraz kształt i politykę II RP, zwłaszcza po 1926 roku. Legiony polskie, wojna polsko-bolszewicka, naczelnik państwa, marszałek polski, czy wreszcie zamach majowy, sanacja i konstytucja kwietniowa to terminy które kojarzą nam się z osobą Piłsudskiego. Więcej o Marszałku Piłsudskim i jego polityce przeczytacie w naszych artykułach!Czytaj dalej...

Roman Dmowski: ojciec polskiego ruchu narodowego

Roman Dmowski, gdy zapytano go kiedyś jak widzi szansę na poprawę relacji z Ignacym Paderewskim, miał odpowiedzieć: „Trzeba udusić panią Paderewską”. Słynący z nietuzinkowego poczucia humoru mąż stanu odegrał jedną z kluczowych ról w procesie odzyskiwania niepodległości przez Polskę.Czytaj dalej...

Ignacy Paderewski – naiwny idealista czy mąż stanu?

Ignacy Jan Paderewski, wybitny kompozytor i pianista, odegrał ogromną rolę w polskiej polityce po zakończeniu I wojny światowej. Na gruzach Cesarstwa Niemieckiego, Austro-Węgier i Cesarstwa Rosyjskiego odbudowywała się niepodległa Polska.Czytaj dalej...

Wincenty Witos: chłopski mąż stanu

Wincenty Witos – dla jednych jest mężem stanu, najwybitniejszym liderem polskiego ruchu ludowego i wielkim patriotą. Oponenci widzą w nim „chłopskiego Machiavellego”, zarzucają mu bezpardonowość w dążeniu do władzy oraz cyniczne kreowanie własnego mitu.Czytaj dalej...

Ignacy Daszyński: pierwszy premier niepodległej Polski

Ignacy Daszyński w nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku stanął na czele lewicowego Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej (tzw. rządu lubelskiego). Kim był premier pierwszego gabinetu odradzającej się po latach zaborów Rzeczpospolitej?Czytaj dalej...

Wojciech Korfanty w walce o Wielkopolskę i Śląsk

Wojciech Korfanty, przez niektórych dziś już zapomniany działacz niepodległościowy aktywny na Śląsku i w Wielkopolsce, bez wątpienia należy do panteonu najwybitniejszych polityków II Rzeczpospolitej i szermierzy sprawy polskiej.Czytaj dalej...

Józef Haller: między armią a polityką

Józef Haller był postacią, którą jeszcze za życia otaczał nimb legendy. Ten uzdolniony dowódca i aktywny społecznik całe swoje życie poświęcił dla Polski.Czytaj dalej...

Matki Niepodległości – 8 kobiet, o których warto pamiętać [Galeria]

Niepodległość miała nie tylko zasłużonych Ojców, ale też wybitne Matki. Chociaż ze względu na realia epoki kobiety nie stały na czele wojsk czy ruchów politycznych, ich praca dla Polski miała nie mniejsze znaczenie. 28 listopada 1918 roku kobiety w Polsce uzyskały prawa wyborcze. Przedstawiamy sylwetki ośmiu kobiet zasługujących na tytuł Matki Niepodległości.Czytaj dalej...

Kazimierz Sosnkowski – zapomniany ojciec niepodległości

Choć Kazimierz Sosnkowski, „lepsza strona Piłsudskiego” i „sumienie jego szaleństw”, w pierwszych latach II RP pozostawał drugą osobą w Polsce, poza gronem historyków pozostaje postacią mało rozpoznawalną. Szkoda, gdyż ten nietypowy żołnierz m.in. tłumaczył Szekspira i grał na fortepianie Chopina...Czytaj dalej...

Wcześniejsze ośrodki władzy przed 11 listopada 1918

Odzyskanie niepodległości nie nastąpiło w jeden dzień. To był proces, na który złożyły się różne wydarzenia odbywające się na terenie całego kraju. Na terenie całego kraju zaczęły także powstawać ośrodki władzy, które mówiły o niepodległości. O ich historii piszemy w poniższych artykułach.

Komu służyła Rada Regencyjna?

Zbliża się 11 listopada, gdy cała Polska będzie hucznie obchodzić kolejną rocznicę odzyskania niepodległości. Większość ludzi jednak nie wie, że uzyskano ją już 7 października 1918 roku. A także, jaką rolę w drodze do odrodzenia Ojczyzny odegrała Rada Regencyjna.Czytaj dalej...

Czym była Polska Komisja Likwidacyjna?

Polska Komisja Likwidacyjna to niezbyt rozpoznawalny w polskiej świadomości organ, który w dobie odradzania się Rzeczpospolitej u kresu I wojny światowej miał spore znaczenie dla jej przyszłego kształtu i ustroju.Czytaj dalej...

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego: lewicowa Niepodległość?

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, choć krytykowany za nazbyt lewicowy skład, swoim postępowym programem wprowadzał demokrację parlamentarną w Polsce na właściwe tory i stanowił mocną zaporę przeciw rozwojowi w społeczeństwie tendencji rewolucyjnych. Kolejna rocznica jego powstania w Lublinie jest znakomitą okazją do przypomnienia jego historii.Czytaj dalej...

Odzyskanie niepodległości – listopad 1918 roku

Przełomowym momentem na drodze do polskiej niepodległości był listopad 1918 roku. Dlaczego? Jak wyglądał ten miesiąc? Jak wyglądał sam 11 listopada, który dziś jednoznacznie kojarzymy z dniem odzyskania przez Polskę niepodległości?

Listopad 1918: w 15 dni do niepodległości (cz. 1)

Klęska wszystkich zaborców w I wojnie światowej stworzyła szansę na wskrzeszenie Polski. Jednak przeszkody na drodze do niepodległości były tak liczne, jak bagnety niemieckich wojsk okupacyjnych…Czytaj dalej...

Co wydarzyło się 11 listopada 1918 roku?

Co wydarzyło się 11 listopada 1918 roku? O czym pisała polska prasa warszawska w dniach odzyskania przez Polskę niepodległości? Dominowały teksty patriotyczne, czy raczej treści bardziej prozaiczne?Czytaj dalej...

Od Poznania po Lwów – 11 listopada 1918 roku w trzech zaborach

11 listopada 1918 roku, który dzisiaj przyjmujemy za symboliczną datę odzyskania niepodległości, w zależności od części Rzeczpospolitej zapamiętano w inny sposób. Nie wszędzie przybycie Józefa Piłsudskiego i objęcie przez niego władzy nad wojskiem było uznane za rzecz najważniejszą.Czytaj dalej...

Listopad 1918 oczami Władysława Broniewskiego

W listopadzie 1918 roku wybuchła polska niepodległość. Co zapisywał wówczas w swym prywatnym dzienniku Władysław Broniewski, jeden z najważniejszych polskich poetów XX wieku?Czytaj dalej...

Nieskończenie Niepodległa: Listopad

Listopad 1918. Z dnia na dzień wraca polska państwowość. Józef Piłsudski, uwolniony z niemieckiego więzienia, staje na czele Polski.Czytaj dalej...

11 listopada – i co dalej? Walka o kształt Państwa [Nieskończenie Niepodległa]

Styczeń 1919. Naczelnik Państwa i Komitet Narodowy uzgadniają współdziałanie. Mimo napięć, Sejm Ustawodawczy bywa jednomyślny.Czytaj dalej...

Początki Wojska Polskiego i walki o granice i niepodległość Polski

Odrodzona Rzeczpospolita nie mogła istnieć bez swojego wojska. O nowe granice trzeba było walczyć zbrojnie i mieć możliwość ich późniejszej obrony. O początkach Wojska Polskiego i zbrojnej walce o granice i niepodległość Polski przeczytasz w poniższych tekstach.

Sztab Generalny (Główny) Wojska Polskiego w latach 1918–1939 cz.1

25 października 1918 roku Rada Regencyjna powołała urząd Szefa Sztabu Wojsk Polskich. Z tej okazji obchodzi się święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Przedstawiamy historię tej instytucji w czasach II Rzeczpospolitej.Czytaj dalej...

Obrona Lwowa w listopadzie 1918 r. „Chcą do Polski należeć...”

Obrona Lwowa w listopadzie 1918 roku była bitwą o stolicę – dla jednych polskości, dla drugich ich nowego państwa. Lwowskie Orlęta na trwałe zapisały się w polskiej historii i pamięci zbiorowej.Czytaj dalej...

Powstanie wielkopolskie 1918 – sukces wielkopolskiego społeczeństwa

Powstanie wielkopolskie rozpoczęło się 27 grudnia 1918 roku – po godzinie 16:00 na ulicy Wilhelmowskiej w Poznaniu padły jego pierwsze strzały. To dzięki temu zrywowi Wielkopolska została włączona w granice niepodległego państwa polskiego.Czytaj dalej...

Gra o wysoką stawkę – II Powstanie Śląskie

W roku 1920 toczyła się gra o niezwykle wysoką stawkę – przynależność narodową i terytorialną Górnego Śląska. Jak doszło do II Powstania Śląskiego – jednego z nielicznych zwycięskich zrywów Polaków – oraz w jaki sposób wpłynęło ono na dalsze losy regionu?Czytaj dalej...

Dlaczego odzyskanie niepodległości przez Polskę świętujemy w rocznicę 11 listopada 1918?

Dat ważnych wydarzeń związanych z walką o polska niepodległość i jej odzyskaniem jest wiele. Dlaczego zatem jako jeden symboliczny dzień jako Polacy wybraliśmy 11 listopada? Rozważania na ten temat znajdziesz w naszych artykułach.

Nieskończenie Niepodległa – Historia 1918 – 2018 i debata nad kondycją polskiej niepodległości

Celem programu „Nieskończenie Niepodległa” realizowanego przez Ośrodek Karta jest ogólnopolska debata nad kondycją polskiej niepodległości, społeczeństwa i demokracji na przestrzeni ostatnich dziesięciu dekad. Historia okresu 1918 – 2018 opowiedziana zostanie w ścisłym kontekście niepodległości, z wyakcentowaniem momentów zasadniczych dla bytu niepodległego Rzeczpospolitej. Prezentujemy specjalny dodatek tematyczny, przedstawiający materiały powiązane z programem, opublikowane na łamach naszego portalu.Czytaj dalej...

Spór o mit założycielski Drugiej Rzeczypospolitej, czyli dlaczego świętujemy 11 listopada?

Dziś obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, upamiętniające odrodzenie się Polski w 1918 r. Dlaczego świętujemy 11 listopada? Do jakiego konkretnego wydarzenia odwołuje się nasza tradycja? I czy na pewno wszystko jest w tym wypadku tak oczywiste?Czytaj dalej...

Dlaczego Piłsudski? Na marginesie obchodów Narodowego Święta Niepodległości

W listopadzie 1918 roku władza nad odradzającą się Polską niemal leżała na ulicy. Dlaczego sięgnąć po nią mógł tylko Józef Piłsudski, akceptowany jako jedyna możliwa opcja nawet przez jego wielkiego rywala, Romana Dmowskiego?Czytaj dalej...

Obchody rocznicy odzyskania niepodległości w 2019 roku:

11 listopada 2019 – piknik „Służymy Niepodległej” w 34 miastach Polski

11 listopada 2019 w poszczególnych miastach całej Polski. W całym kraju zaplanowanych jest blisko 800 wydarzeń. Jaki jest plan państwowych obchodów? Jakie wydarzenia i inicjatywy przygotowano? Czy wystąpią utrudnienia transportowe? Wszystkiego dowiesz się w naszym portalu!Czytaj dalej...

11 listopada 2019 w Warszawie - obchody, program, utrudnienia,

W Warszawie z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowano szereg atrakcji. Jedną z nich jest Festiwal Niepodległa, który odbędzie się na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. O kolejnych wydarzeniach będziemy sukcesywnie informować.Czytaj dalej...

Lubisz czytać artykuły w naszym portalu? Wesprzyj nas finansowo i pomóż rozwinąć nasz serwis!

Napisz komentarz
Regulamin komentarzy

Uwaga, wyświetliliśmy tylko ostatnio opublikowane komentarze. Zobacz wszystkie komentarze!

Gość: YT: JOHNYdemolka13 |

nie no spoko, beznadziejneOdpowiedz

Gość: |

polecam - Magda GesslerOdpowiedz

Gość: ijioji |

bardzo fajne przyda się na historięOdpowiedz

Gość: ktoś |

superOdpowiedz

Gość: zezuz |

Bardzodobre i ciekawe miło się czyta.Można się bardzo dużo dowiedziecOdpowiedz
Redakcja

Redakcja Histmag.org

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Redakcja i autor zezwalają na jego dowolny przedruk i wykorzystanie (również w celach komercyjnych) pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału oraz miejsce pierwotnej publikacji – Portal historyczny Histmag.org, a także nazwę licencji (CC BY-SA 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.

UWAGA: Jeśli w treści artykułu nie zaznaczono inaczej, licencja nie dotyczy ilustracji i filmów dołączonych do materiału – w kwestii ich wykorzystania prosimy stosować się do wskazówek w opisie pod nimi lub – w razie ich braku – o kontakt z redakcją: redakcja@histmag.org