Opublikowano
2016-10-27 14:43
Licencja
Wolna licencja

Krainy historyczne w Polsce – 10 faktów, które warto poznać [MAPY]

(strona 3)

Gdzie leży Krajna i ziemia michałowska? Jakie ziemie wchodziły w skład dawnej Korony? Czy dzisiejsze województwa pokrywają się z dawnymi dzielnicami? Podział na krainy historyczne Polski wykrystalizował się w średniowieczu, a dziś jest często nieuświadomiony.


Strony:
1 2 3

Regiony historyczne w Polsce (aut. Marcin Sobiech / EXGEO Professional Map)

Mapa w większej rozdzielczości

Pogranicza: dodatkowe komentarze do mapy (aktualizacja 27.10.2016)

Ziemia siewierska i księstwo oświęcimsko-zatorskie

Przy poprzedniej wersji mapy duże kontrowersje wywołała przynależność do większych dzielnic dwóch terytoriów na pograniczu Małopolski i Śląska – ziemi siewierskiej oraz księstwa oświęcimsko-zatorskiego. Obszar ten to typowy teren pograniczny, który zachował swoją odrębność i związki z obydwoma prowincjami. Obydwa terytoria wchodziły pierwotnie w skład Górnego Śląska (chociaż ziemię siewierską włączono do niego dopiero w czasach Kazimierza Sprawiedliwego). W I poł. XIV wieku obszary te uzyskały status oddzielnych księstw – Siewierz powiązany był z Piastami bytomskimi (potem cieszyńskimi), a Oświęcim i Zator z władcami z Cieszyna. W XV wieku tereny te trafiły jednak, w przeciwieństwie do reszty Śląska, w orbitę wpływów polskich, wiążąc się z Małopolską. W 1443 roku biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki odkupił od Wacława cieszyńskiego ziemię siewierską i w kolejnych latach podporządkował ją sobie. Biskupi krakowscy zaczęli wkrótce nosić tytuł książąt siewierskich, stając się feudalnymi władcami podporządkowanymi formalnie władcom Polski. W latach 40. XV wieku z księstwa oświęcimskiego wydzieliło się księstwo zatorskie. Obydwa tereny trafiły wkrótce do Korony – Oświęcim najpierw zhołdowano (1454), a następnie sprzedano Kazimierzowi Jagiellończykowi (1457), podobną drogę hołdu (1456) i sprzedaży (1494/1513) przeszedł Zator. W 1564 roku księstwo oświęcimsko-zatorskie włączono do Korony.

Spisz i Orawa

Miłośnicy górskich wędrówek zwrócą także uwagą na pograniczne enklawy na granicy polsko-słowackiej – Spisz oraz Orawę. Większa część tych krain historycznych leży dziś na Słowacji. Tereny górskie były obszarem mieszania się wpływów polskich oraz węgierskich. W 1412 roku Władysław Jagiełło w zamian za pożyczkę dla Zygmunta Luksemburskiego przejął kontrolę nad tzw. zastawem spiskim, składającym się z 13 miast. Spisz pozostawał w obrębie Rzeczpospolitej do 1769 roku. Zarówno Spisz, jak i Orawa, powróciły do „wielkiej historii” w dwudziestoleciu międzywojennym, jako obszar sporu polsko-czechosłowackiego. W 1920 roku większość spornych terenów przypadła południowym sąsiadom, w 1924 roku doszło do zgodnej korekty granicznej, a w 1938 roku Polacy zajęli pograniczne tereny, które stracili rok później w czasie inwazji słowackiej w sojuszu z III Rzeszą we Wrześniu 1939 roku.

Kłodzko

Dziś na południowo-zachodnich krańcach Polski leży ziemia kłodzka, stanowiąca część województwa dolnośląskiego. Związki tych terenów z naszym państwem są jednak słabe i sięgają zaledwie czasów Bolesława Chrobrego i toczonych przez niego wojen z Czechami. Władcami w Kłodzku okresowo byli też polscy książęta śląscy. Przez kolejne stulecia tereny te były częścią historycznych Czech, rozumianych jako jedna z trzech głównych krain dawnej Korony św. Wacława (obok Moraw i czeskiego Śląska). W 1742 roku Kłodzko obok Śląska stało się łupem króla Prus Fryderyka Wielkiego, tym samym w kolejnych stuleciach będąc częścią państwa niemieckiego. Polska otrzymała te ziemie po 1945 roku wraz z całym terytorium niemieckim na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej. Co ciekawe, tuż po wojnie Czesi próbowali rościć sobie prawa do tych terenów, powołując się na argumenty historyczne, strategiczne i etnograficzne.

Łużyce

Powojenne granice Polski na zachodzie przedzieliły także inne tradycyjne krainy historyczne. Jedną z nich są Łużyce, leżące po obydwu stronach Nysy Łużyckiej, których najważniejszymi polskimi miastami są Żary (Łużyce Dolne), Zgorzelec i Lubań (Łużyce Górne). Tereny te w średniowieczu zajmowały wschodnie marchie niemieckie (Łużyce Górne utożsamia się z Milskiem, o które walczył Bolesław Chrobry). Na tereny te rozciągali swoje wpływy również Czesi, którzy w czasach Jana Luksemburskiego (I poł. XIV wieku) zajęli najpierw Łużyce Górne, a pod rządami jego syna Karola (II poł. XIV wieku) również Łużyce Dolne. W związku z tym w kolejnych stuleciach obszary te uznawano za czwarty kraj Korony Czeskiej. W 1635 roku całe Łużyce przeszły pod władanie Saksonii. Polska otrzymała ich wschodnią część w wyniku II wojny światowej, na mocy decyzji konferencji poczdamskiej, która ustaliła granicę zachodnią na Nysie Łużyckiej.

Pomorze Przednie i Tylne

Podobnie sytuacja ma się z terenami, które dziś powszechnie nazywa się Pomorzem Zachodnim. To dawne obszary księstwa pomorskiego, zhołdowanego w XII wieku przez Bolesława Krzywoustego, które w kolejnych wiekach uniezależniło się od Polski, wiążąc się przede wszystkim z Rzeszą Niemiecką. Tereny te, zwłaszcza po 1295 roku, były dzielone między poszczególne linie rodu Gryfitów, m.in. na księstwo wołogoskie, szczecińskie, słupskie, bardowskie czy stargardzkie. Podziały na księstwa nie odcisnęły się jednak tak mocno na podziale regionu, jak zasadniczy podział geograficzny, przebiegający wzdłuż Odry – na wschód od niej wyróżnia się Pomorze Tylne, na zachód zaś (wraz ze Szczecinem oraz wyspami Wolin, Uznam i Rugia) Pomorze Przednie. Po wygaśnięciu dynastii pomorskiej tereny ten w 1648 roku zajęli Szwedzi (Pomorze Przednie) oraz Brandenburczycy (Pomorze Tylne), którzy w kolejnych dwóch stuleciach objęli kontrolę nad całością Pomorza. W Polsce znajduje się nie tylko Pomorze Tylne, ale również część Pomorza Przedniego ze Szczecinem i Świnoujściem. Warto jednak dodać, że większa jego część znajduje się w Niemczech – chodzi tu między innymi o miasta Wolgast (Wołogoszcz), Greisfwald czy Stralsund.

Zobacz też:

Artykuł opublikowano pierwotnie 28.04.2016 r.

Spodobał ci się nasz artykuł? Podziel się nim na Facebooku i, jeśli możesz, wesprzyj nas finansowo. Dobrze wykorzystamy każdą złotówkę! Kliknij tu, aby przejść na stronę wsparcia.


Tekst ma więcej niż jedną stronę. Przejdź do pozostałych poniżej.
Spodobał Ci się nasz materiał? Zapisz się do naszego newslettera!
Strony:
1 2 3
Napisz komentarz
Regulamin komentarzy

Uwaga, wyświetliliśmy tylko ostatnio opublikowane komentarze. Zobacz wszystkie komentarze!

Gość: Kelvin |

Literówka w Greisfwaldzie.Odpowiedz

Gość: MałopolskaZachodnia |

opis księstwa oświęcimskiego wskazujący na ciągłość związków ze Śląskiem i pierwotną przynależność tych ziem do Śląska jest niezgodny z historią. Ziemie te były pierwotnie do końca XIIw częścią dzielnicy senioralnej i Ziemi Krakowskiej. Powróciły do niej współtworząc Małopolskę od końca XVw. Od początku istnienia tj. przez 1tys lat tereny te były częścią diecezji krakowskiej, co jednocześnie miało znaczący wpływ na kulturę i budowę tożsamości mieszkańców tych ziem.
Oznaczanie na mapie tych ziem jako równorzędnie zależnych od Śląska i Małopolski jest w kontekście mapy kuriozalne ponieważ w taki sam sposób można by oznaczyć szereg obszarów co najmniej Mazowsza i Wielkopolski.

Przedziwnym jest że próbuje się na siłę ześląszczać znaczące obszary Małopolski, które ze Śląskiem kulturowo nie mają nic wspólnego a historycznie są to związki tak zamierzchłe że nie miały żadnego wpływu na ukształtowane granice Małopolski. Ten artykuł to zwykła uległość dla śląskiego pseudonarodowego ekspansjonizmu, tym bardziej, że wcześniej publikowana mapa nie prezentowała obszaru księstwa oświęcimskiego jako odrębnego od MałopolskiOdpowiedz

Gość: Wigz |

Autor skutecznie pomija kwestię, że obecne Podlasie, oprócz Polesia i urywka ziem litewskich w połowie jest ziemią grodzieńską, która nigdy, przed 1918, nie była w granicach Polski.Odpowiedz

Gość: korek77 |

1. Jeżeli podzielono Mazowsze na poszczególne księstwa to dlaczego nie zrobiono tego na Dolnym Śląsku, gdzie przykładowo Księstwo legnickie było wyodrębnione w latach 1248-1675, a więc dłużej niż księstewka mazowieckie. Podobnie z Księstwem głogowskim.
W XVI wieku księstwa dolnośląskie miały już ustabilizowane granice, więc nie byłoby problemu z uwzględnieniem ich na takiej mapie.

2. Mam spore zastrzeżenia do zastosowania nazwy Pomorze Tylne. Jest to kalka słowa Hinterpommern z języka niemieckiego, nie występująca w polskich pracach historycznych, które używają pojęcia Pomorze Zachodnie, Pomorze Nadodrzańskie albo po prostu Pomorze.

3. Nazwa Sudowia dość rzadko występuje w polskich pracach historycznych i raczej od średniowiecza stosowano nazwę Jaćwież, a lud bałtyjski tam mieszkający Jaćwingami. Opowiadałbym się więc jednak za tym by stosować nazwę Jaćwież. Co do Sudowia to pisali tak Krzyżacy nawiązując do opisu tych terenów z czasów Ptolemeusza w starożytności, ale dla Polaków i Rusinów była to nazwa obca i stosowanie jej było jednak sztuczne.

4. Kontrowersyjne jest czy tzw. klin śląski dochodzący do Przewozu to Dolne Łużyce czy Dolny Śląsk. Politycznie od 1413 roku była to część księstwa żagańskiego, ale kulturowo jednak Dolne Łużyce, a więc trudno rozsądzić.Odpowiedz

Gość: góral żywiecki |

Czy jest dostępna mapa w poprzedniej wersji tj. przed "śląską okupacją", gdzie nasze księstwo oświęcimskie jest częścią małopolski ?
Przywołujecie Państwo argumenty lokacyjne i nazwę "powiat śląski" IRP nie zwracając zupełnie uwagi na to, że historia i kultura ukształtowały księstwo oświęcimskie jako część Małopolski. Nie ma dylematów co do identyfikacji tej ziemi, i nie mają tutaj znaczenia herby czy też czasowa przynależność do księstw śląskich.
Tak jak przynależność do Polski Mazowsza (od XVIw) nie budzi wątpliwości, tak przynależność kasztelanii oświęcimskiej do XIIIw do Ziemie Krakowskiej i dzielnicy senioralnej oraz jej powrót pod koniec XVw do Ziemi Krakowskiej i współtworzenie Małopolski.

Proszę o udostępnienie mapy regionów historycznych w wersji poprzedniej, bez zakreskowań sugerujących dylematy lub domniemane prawo Śląska do naszych ziem. Juz dosyć szkód robi obecny podział administracyjny z nazwami fałszującymi historię i geografię. Nie dołączajcie do tego procesu !Odpowiedz
Tomasz Leszkowicz

Doktor historii, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor działu naukowego, członek redakcji merytorycznej portalu od października 2006 roku, redaktor naczelny Histmag.org od grudnia 2014 roku do lipca 2017 roku. Specjalizuje się w historii dwudziestego wieku (ze szczególnym uwzględnieniem PRL), interesuje się także społeczno-polityczną historią wojska. Z uwagą śledzi zagadnienia związane z pamięcią i tzw. polityką historyczną (dawniej i dziś). Autor artykułów w czasopismach naukowych i popularnych. W czasie wolnym gra w gry z serii Europa Universalis, słucha starego rocka i ogląda seriale.

Wolna licencja – ten materiał został opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Redakcja i autor zezwalają na jego dowolny przedruk i wykorzystanie (również w celach komercyjnych) pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału oraz miejsce pierwotnej publikacji – Portal historyczny Histmag.org, a także nazwę licencji (CC BY-SA 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.

UWAGA: Jeśli w treści artykułu nie zaznaczono inaczej, licencja nie dotyczy ilustracji i filmów dołączonych do materiału – w kwestii ich wykorzystania prosimy stosować się do wskazówek w opisie pod nimi lub – w razie ich braku – o kontakt z redakcją: redakcja@histmag.org